Energipolitik

Beskyttelse af miljøet er en integreret del af vores virksomhedsfilosofi. Som mellemstor virksomhed føler vi et særligt ansvar for regionen og dens folk. Råmaterialer og energi er ikke uendelige ressourcer. Igennem en skånsom håndtering af materialerne, bidrager vi til at sikre miljøet for de kommende generationer.

At handle både miljøbevidst og samtidig økonomisk er en selvfølge for os. Herunder forstår vi en skånsom omgang med de ressourcer, som er vigtige for vores produktion, såsom råstoffer, vand, energi og luft. Vi optimerer løbende vores produktionsprocesser for at sikre bæredygtighed. Bogproduktion er dybest set en energikrævende proces, hvortil vi hovedsagligt behøver elektrisk energi. Når vi anskaffer nye maskiner, vælger vi dem, som udnytter energi og råstoffer mest effektivt. Den bedste måde at spare på ressourcerne er for os en effektiv anvendelse af energi, og derfor har vi vedtaget en energipolitik.

Selskabet er forpligtet til løbende at reducere bæredygtigt og i overensstemmelse med de retligt foreskrevne krav og egne specifikationer med denne energipolitik, energiforbruget, især i produktionen, og den dermed forbundne CO2-udledning. Dette sker på grundlag af de energimål, der årligt fastsættes af ledelsen.

Grundlaget for målsætningen er forbrugs- og produktionstallene fra 2013. Vi sørger for, at de nødvendige forudsætninger er til stede for, at målene kan nås, og at de nødvendige rammer er tilstede, f.eks. indførelsen af et energimanagementsystem og opbygningen af et energidataregistreringssystem, så energiforbruget kan måles, følges og til sidst blive evalueret af vores energiteam.

Vi evaluerer til stadighed processer og aktiviteter i forhold til deres energieffektivitet, så der løbende kan foretages forbedringer.

Tiltag til at spare på energien planlægges og gennemføres af energiteamet i samråd med medarbejderne. Resultaterne af energibesparelsestiltagene bliver indsamlet og evalueret regelmæssigt.

For at energipolitikken kan omsættes, er det vigtigt, at alle medarbejdere medvirker. Derfor bliver alle også løbende informeret om energiprogrammet samt får tilbudt kurser om emnet og har adgang til relevant information.

Energipolitikken vedrører alle aktiviteter, processer og handlinger i virksomheden for at sikre en kontinuerlig forbedring af energiydelserne.

myBoD-LOGIN.