Danskere skriver sig gennem krisen

2020.04.07

 

De nye vilkår som følge af Covid-19 gør, at vi tilbringer det meste af vores tid hjemme. Som en positiv sidegevinst har det skabt grobund for et væld af sysler. Læsning, oprydning, madlavning, havearbejde, sang etc., og mange har helt konkret taget fat i drømmen om at gøre deres egen bog til virkelighed. Det mærkes tydeligt hos udgivelsesplatformen BoD, hvor man alene i marts 2020 har oplevet en stigning på 34 % i antallet af udgivelser sammenlignet med sidste år ved samme tid.

Et omfattende studie af selvudgivelse i Europa, som BoD gennemførte for fjerde gang i efteråret, peger på, at de titler, der udgives i eget regi, bliver stadigt mere professionelle, og at vi danskere er gode til at skabe netværk samt at vi primært skriver for at formidle vores viden til andre.  

Professionaliseringen inden for selvudgivelse fortsætter
”Den europæiske selvudgivelsesundersøgelse 2019" viser, at de adspurgte forfattere i stigende grad går professionelt til værks. Halvdelen af de adspurgte danske forfattere angiver således, at de arbejder sammen med tjensteudbydere som grafikere eller redaktører. De hyppigst benyttede ydelser er omslagsdesign (80 %), korrekturlæsning (80 %) og redigering (59 %). I 2016 svarede 37 %, at de gjorde brug af tredjeparts støtte til at skabe og designe deres værker. Andelen af forfattere, der gjorde brug af omslagsdesign, korrektur og redigering, lå ligeledes lavere i 2016 (omslagsdesign 76 %, korrektur 59 % og redigering 30 %).

BoD-forfatter, foredragsholder og mentor Stinemaria Mollie Jensen er en af dem der lægger stor vægt på et professionelt udtryk og ved, at det spiller en afgørende rolle for, om en bog får en positiv modtagelse af læserne. Hun siger ”Overvejer du selv at udgive en bog, er mit bedste råd at få feedback på dit manuskript fra potentielle læsere, så du får din viden præsenteret bedst muligt – og få lavet et flot omslag, da mange vælger bøger ud fra det visuelle førstehåndsindtryk.”

Det betaler sig at netværke
Tæt kontakt til og kommunikation med ens egne målgrupper, især via sociale netværk, bliver stadig vigtigere inden for bogmarketing. Undersøgelsen peger på, at danske forfattere bevidst bruger netværksstrategier til at komme i kontakt med deres læsere. Hver tredje af de adspurgte danske forfattere har således allerede opbygget et netværk, inden de udgiver deres første bog. For hele 81 % af disse har deres første bogudgivelse også relation til det emne, der netværkes om. De mest populære kanaler at netværke på er Facebook og Instagram. 79 % af de adspurgte danske selvudgivere benytter en blog eller en egen hjemmeside til netværksopbygningen. I Danmark anvender hver fjerde forfatter desuden LinkedIn i dialogen med potentielle læsere. Danske forfattere netværker også i høj grad med hinanden og udveksler hovedsageligt erfaringer om skriveprocessen (69 %) samt om at udgive i eget regi (69 %).


Bæredygtigt og risikofrit

Fagbogsforfatter og hobbysejler Martin Anker Wiedemann havde ikke alene glæde af feedback fra sit omfattende netværk i relation til sin første bogudgivelse ”Pocket Cruising og Mikroeventyr” – et enkelt sejlerliv uden lommesmerter”. Bogens bæredygtige sigte ligger også fint i tråd med BoD-konceptet, hvor bøgerne først produceres i det øjeblik, der foreligger en bestilling, fra ét eksemplar ad gangen. ”Som forfatter kan man bestille bøger løbende i små oplag og behøver ikke at investere mange penge for at ens bogdrømme kan gå i opfyldelse,” siger Martin Anker Wiedemann.

Det er fjerde gang, at BoD undersøger udviklingen inden for selvudgivelse i Europa. I 2013, 2014 og 2016 blev der gennemført lignende undersøgelser i samarbejde med Prof. Dr. Vanessa Haselhoff fra University of Applied Management i Erding. Resultaterne er baseret på en online undersøgelse med et semi-standardiseret spørgeskema. I alt 3.230 forfattere fra Danmark, Sverige, Finland, Tyskland, Østrig, Schweiz, Frankrig og Spanien deltog i undersøgelsen.

Yderligere informationer om undersøgelsen kan downloades gratis her

Om BoD:
BoD - Books on Demand har siden 1997 været pioner og førende specialist inden for digital bogudgivelse og selvudgivelse i Europa. BoD er aktiv i 8 lande og har med produktion og internationalt salg af bøger som Print on Demand fra 1 eksemplar samt udgivelse af e-bøger gjort friheden til at udgive for både forfattere og forlag større samt øget titelmangfoldigheden på bogmarkedet i Danmark såvel som internationalt.

Med BoD udgiver forfattere deres bøger i eget regi til boghandlen og bevarer selv den fulde frihed til indhold, udformning og prisfastsættelse på deres værker. BoD hjælper og rådgiver efter behov og ledsager forfatterne gennem alle udgivelsesfaser fra idé over udgivelsesproces og til markedsføringen. For forlagene åbner BoD muligheden for risikofri udgivelse af deres titler som digitaltryk i oplag fra 1 eksemplar ad gangen. På den måde bliver også udsolgte titler atter tilgængelige for læserne. BoD er i dag den erfarne samarbejdspartner inden for bogudgivelse for mere end 45.000 forfattere og over 2.600 forlag.

 

Pressekontakt:
BoD - Books on Demand
Lisbeth Jensen
Tlf. 80 88 57 62 eller 33 37 87 77
lisbeth.jensen@bod.dk
www.bod.dk

myBoD-LOGIN.