Tilbage til oversigt

Plads 1

8
S-tilgang i palliation
Venborg, Annegrete
Paperback
248 Sider
ISBN 978-87-7170-563-8
kr. 289,00
inkl. moms ekskl. forsendelse
 • Beskrivelse
 • Forfatter
 • Pressen siger (1)

S-tilgang i palliation

Denne bog handler om S-tilgangen, som er en særlig tilgang i palliativ praksis.

Overalt i Danmark er der lokale tiltag i gang eller på vej, som har til formål at løfte den palliative indsats, så den kan leve op til danske officielle krav om, hvad en palliativ indsats skal opfylde. Anvendelse af S-tilgangen kan være en ganske afgørende krumtap til, at bestræbelser i den retning bliver en succes.

S-tilgangen bidrager positivt til livskvaliteten hos mennesker med udsigt til nært forestående død.
S-tilgangen har fokus på:

• Symptomlindring
• Selvbillede
• Selvbestemmelse
• Sociale relationer
• Sammenhæng
• Strategier

Bogen giver svar på, hvad de seks S'er går ud på og viser, hvordan S-tilgangen fungerer i praksis som et arbejds- og analyseredskab – over for alle patienter og borgere med palliative behov.

Når alle de seks S’er inddrages i mødet med patienten, sikres de bedste tværfaglige beslutninger – nemlig dem, der er til størst mulig gavn for patienten.
Betydningen af S'erne belyses med cases og eksempler og underbygges med resultater fra undersøgelser og forskning.

Bogen demonstrerer, hvordan de seks S’er kan inddrages i tidlige såvel som sene faser af livstruende sygdom, både i ældre- og hjemmeplejen samt i hospice- og hospitalsregi.
Etablering af S-tilgangen allerede ved diagnosetidspunktet for en livstruende sygdom kan understøtte bestræbelserne på at sætte tidligt ind med relevant palliativ indsats. Da vil patienten mere målrettet og fra start kunne være med til at sætte dagsordenen ud fra sine behov, forudsætninger og det, som har betydning.

S-tilgangen skal indfri den helhedstænkning, der knytter sig til de seks S'er hos den enkelte patient eller borger; herunder at vedkommende bliver mødt med anerkendelse og taget alvorligt, får mulighed for at udtale sig om svære ting, og at pårørende bliver tænkt med. Den skal ruste fagpersoner til at tage udgangspunkt i en helhedsopfattelse af personen bag patienten eller borgeren.

Bogen er skrevet til studerende og praktikere i sundhedsvæsenet, som arbejder med mennesker ramt af livstruende sygdom. Bogen er en brugs- og inspirationsbog, der både kan læses i sin helhed og benyttes som opslagsbog; fx til at finde inspiration i en implementeringsproces eller til at undersøge substansen for et af S’erne nærmere.

Annegrete Venborg

Annegrete Venborg er udviklingssygeplejerske på Hospice Djursland og er cand.cur. Hun har foruden at have en bred og mangeårig klinisk erfaring været underviser på sygeplejerskers grund- og specialistuddannelse, har været uddannelses- og udviklingsansvarlig i mange år samt været censor ved masteruddannelsen i klinisk sygepleje.

Annegrete Venborg har siden mødet med aids-patienter på infektionsmedicinsk afdeling for 20 år siden haft interesse for det palliative område. Hun har blandt andet foretaget en undersøgelse om omfanget og virkningen af kunstig væsketilførsel til døende samt om sygeplejestuderendes vilkår for i klinisk praksis at opnå færdigheder i at yde uafvendeligt døende en kompetent sygepleje. Hun har forestået forskellige projekter af relevans for palliation, har været forfatter i lærebøger og publiceret en række artikler om sygepleje i den palliative indsats.

  • Sygeplejersken

   Anmendelse

   Af Marianne Holm Andersen, MEd in Adult Learning and Human Resource Development, afdelingssygeplejerske, Hospice Sjælland, formand for Fagligt Selskab for Palliationssygeplejersker. "Målsætningen for den palliative indsats er at sætte fokus på lindring og livskvalitet for patienter og pårørende ved livets afslutning. Bogen præsenterer i form af S-tilgangen et spændende bud på, hvordan fagpersoner bevidst kan arbejde med patient og pårørende som dem, der angiver retningen i forløbet. Med udgangspunkt i bogens terminologi må den beskrives med S'erne: solid, stimulerende og succesfuld. S-tilgangen bygger på et solidt teoretisk fundament. Samtidig sprudler bogen hele vejen igennem af teori, forskning og cases, der komplementerer hinanden. Forfatteren inddrager teori og forskning af tilpas og brugbar dybde til at give læseren både viden og inspiration til yderligere læsning. En sidegevinst ved bogen er, at man får en historisk forståelse og ikke mindst et opfriskningskursus i den aktuelle palliative indsats i Danmark. Bogen stimulerer læserens tanker og refleksioner, og sideløbende med læsningen inddrager man helt naturligt sine egne erfaringer fra det kliniske arbejde. Bogen beskriver en mulig tilgang til alle fagpersoner i det palliative felt. Tilgangen er på ingen måde tænkt som en færdig model, men snarere som inspiration til at løfte fagligheden og sikre den individuelle tilgang". "Det er en bog, alle fagpersoner i det palliative felt bør anskaffe."
   01.03.2017

myBoD-LOGIN.