Tilbage til oversigt

Plads 1

8
Statistiske metoder i biomedicin
Sindt, Cilia; Jørgensen, Henrik L.
Paperback
148 Sider
ISBN 978-87-7188-772-3
kr. 220,00
inkl. moms ekskl. forsendelse
  • Beskrivelse
  • Forfatter
  • Pressen siger (0)

Statistiske metoder i biomedicin

Statistik benyttes i forbindelse med det daglige arbejde i laboratoriet og i forbindelse med planlægning af forsøg, analyse af forsøgsresultater eller metodeudvikling. Kendskab til statistik er nødvendig for forståelsen af publiceret forskningslitteratur og i forbindelse med egen forskning.

Denne bog udfylder et behov for let tilgængelig elementær statistik for bioanalytikerstuderende, bioanalytikere, læger, kemikere og andre der arbejder inden for det biomedicinske område. Bogen er tænkt som en praktisk orienteret bog. Meningen er at give læseren en forståelse af, hvilke metoder, man skal vælge, når man har nogle konkrete data at arbejde med. Det er ikke vigtigt at kunne statistiske formler udenad; dem kan man slå op. Det er vigtigt at forstå muligheder, forudsætninger, begrænsninger, og tolkningen i forbindelse med brugen af statistik.
Bogens hovedvægt ligger på den parametriske statistik, men nogle af de hyppigst benyttede nonparametriske tests gennemgås også.

Henrik L. Jørgensen

Cilia Sindt

myBoD-LOGIN.