Tilbage til oversigt

Plads 1

8
Princippet i grundtræk
Family Federation for World Peace and Unification, FFWPU (Udgiver)
Paperback
372 Sider
ISBN 978-87-430-0029-7
kr. 128,00
inkl. moms ekskl. forsendelse
  • Beskrivelse
  • Forfatter
  • Pressen siger (0)

Princippet i grundtræk

"Princippet i grundtræk" er den danske oversættelse af "Outline of The Principle, Level 4", som er en officiel udlægning af de idéer og den troslære som Family Federation for World Peace and Unification (FFWPU) bygger sin vision og arbejde på. Princippet er betegnelsen for de åbenbaringer, som Dr. Pastor Sun Myung Moon (1920 - 2012) modtog fra Gud, og som han brugte hele sit liv på at videregive til menneskeheden. Princippet gør det muligt at forklare de centrale begreber i Biblen og de øvrige hellige skrifter på en logisk måde og besvare spørgsmål i disse, som det moderne menneske indtil nu ikke har kunne finde klare svare på. Princippet åbenbarer for første gang klart hvad Guds formål med skabelsen er; det ondes oprindelse (betydningen af Syndefaldet); formålet med Messias; Guds arbejde for at genoprejse (frelse) menneskeheden, Kristi Genkomst og flere andre centrale teologiske emner. Princippet kan derved på enestående vise vej til hvordan religionerne kan forenes indbyrdes; hvordan religion og videnskab kan forenes, og hvordan et fast fundament for universelle værdier kan formuleres, således at en verden af vedvarende fred endelig kan blive en realitet.

FFWPU Family Federation for World Peace and Unification (Udgiver)

FFWPU blev grundlagt i 1996 af Dr. Pastor Sun Myung Moon og hans hustru Hak Ja Han Moon, som en bred interreligiøs og tværpolitisk NGO med den vision at virkeliggøre verdensfred på basis af harmoniske guds-centrerede familier. FFWPU bygger på fundamentet af HSA-UWC (Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity) grundlagt i Sydkorea i1954 af Pastor Moon (i Danmark benævnt Tongil Bevægelsen og også kendt som Unfication Church).

myBoD-LOGIN.