Tilbage til oversigt

Plads 1

8
Bæredygtighed i danske almene boliger - med et brugerfokus
Johansson, Jan
Paperback
356 Sider
ISBN 978-87-999744-0-5
Forlag: Forlaget RUM
kr. 335,00
inkl. moms ekskl. forsendelse
  • Beskrivelse
  • Forfatter
  • Pressen siger (0)

Bæredygtighed i danske almene boliger - med et brugerfokus

Bogen er en ph.d.-afhandling med fokus på, om bæredygtigheden i bæredygtige almene rækkehuse fungerer for brugerne. Ud fra et evalueringsperspektiv er det først efter, de bæredygtige boligbyggerier er taget i brug, man kan undersøge, om bæredygtigheden lever op til intentionerne i forhold til brugernes behov.

Brugerne er defineret som beboerne, driftspersonale og driftsadministration som værende dem, der kan bidrage med værdifulde kvalitative tilbagemeldinger om idégrundlaget. Afhandlingen undersøger en bredere helhedsvurdering af bæredygtige almene boliger i Danmark. I undersøgelsen inddrages bygherrernes- og arkitekternes vurderinger af brugernes erfaringer med bebyggelsernes bæredygtighed systematisk og fyldestgørende analyseret og beskrevet. Formålet er, at resultaterne gøres operationelle i både et vurderings- og udviklingsperspektiv.

Bedømmelsesudvalget skriver konkluderende, "Afhandlingen fremstår i sin helhed som et originalt, videnskabeligt arbejde, der i kraft af fokus på et kun lidt udforsket område, udgør et væsentligt bidrag til udvikling af fagområdet / emnefeltet - både dets videnskabelige teoretiske dele, såvel som det empiriske og praksisorienterede dele. Afhandlingen målsætning om at etablere et grundlag, hvorfra operationelle metoder og værktøjer efterfølgende kan udvikles, synes således meget troværdigt. Hertil kommer, at indholdet er klart og flot formidlet, hvor billeder, tegninger og figurer supplerer og underbygger pointer i tekst og analyser."

Jan Johansson

Jan Johansson (1963) arkitekt , Ph.d. fra Kunstakademiets Arkitektskole i København. Lektor ved Forskning & Innovation på KEA - Københavns Erhvervsakademi.
Han har en bred erhvervserfaring som arkitekt, projektudvikler og bygherrerådgiver fra den private-, almene- og kommunale sektor. Han har endvidere i en årerække undervist i arkitekturfag på bynings- konstruktøruddannelsen ved KEA - Københavns Erhvervsakademi.
Forskningen i bæredygtig arkitektur har givet anledning til foredrag for danske virksomheder og ved internationale forskningskonferencer i England, Spanien, Italien, Portugal, Norge og Danmark. Han har holdt oplæg og skrevet forsknings- og avisartikler om bæredygtig arkitektur. Han har senest skrevet Ph.d.-afhandlingen Bæredygtighed i danske almene boliger - med et brugerfokus samt bidrag til bogen Ecoweek The Book #1: 50 Voices for Sustainability.
Jan Johansson har været gæsteunderviser på arkitektskolen i Milano samt gæsteunderviser ved ECOWEEK med fokus på bæredygtig arkitektur, design og landskab afholdt i Jerusalem, Rom, Milano og København.
I nordisk regi har han deltaget i forskellige udviklingsprojekter herunder Nordic Built programmer i samarbejde med øvrige nordiske forskningsintuitioner om temaet bæredygtig arkitektur, ledelse i byggeriet og bæredygtig bygningsdrift.
Jan Johansson er endvidere beskikket lektorbedømmer og indgår i formandskabet udpeget af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Han har modtaget legater fra Margot Dreyers Fond, Lemvigh-Müller Fonden, EU - Smart Energy Regions, Cost Action, STSM og EU - Erasmus, Staff Mobility Teaching.

Flere titler fra forfatteren

myBoD-LOGIN.