Håndbog til formueret II

Håndbog til formueret II

Dorte Nguyen, Wasiim Bahr

Paperback

68 sider

ISBN: 9788743027430

Forlag: Books on Demand

Udgivelsesdato: 13.08.2020

Sprog: Dansk

Farve: Nej

Anmeldelse::
0%
129,00 kr.

Tilgængelig

Din egen bog!

Bliv forfatter med BoD og gør din bog og e-bog tilgængelig i boghandlen.

Find ud af mere
Det er med håndbog til formueret II forsøgt at give et overblik over de fag, der indgår i formueret II.

Håndbogen er udarbejdet til fordel for de jurastuderende fra Aalborg Universitet med faget. Håndbogen kan dog stadig benyttes af andre studerende eller andre med interesse for faget.
Det vil være muligt at få et overblik over fagene Køberet, Obligationsret, Tingsret og International privatret.

Håndbogen kan med fordel benyttes som hjælpemiddel til opgaveløsning og eksamenslæsning. Derudover kan hvert underemne benyttes til den mundtlige eksamen som disposition herfor.

Håndbogen indeholder:
Køberet
Købelovens anvendelsesområde
Køberettens skelet
Parternes ydelser
Betalingsforsinkelse
Leveringsforsinkelse
Mangler
Vanhjemmel
Fordringshavermora
Forbrugerkøb
Obligationsret
Indledning til obligationsret
Realydelser
Pengeydelser 
Gensidighed, samtidighed og risiko
Kreditors beføjelser ved debitors misligholdelse
Køb af fast ejendom
Aftaler om misligholdelsesbeføjelser
Direkte krav
Produktansvar
Tingsret
Dobbeltsuccession ved aftaleerhverver
Dobbeltsuccession ved kreditor
Hjemmelskonflikten
Hjemmelskonflikten (Kontant- og ejendomsforbehold)
International privatret
Begreber
Lovvalg i kontrakt
Lovvalg i køb
Lovvalg i delikt
Tingsretligt lovvalg
Overbliksark
Skema til opgaveløsning
Køberet
Obligationsret
Tingsret (Hjemmelskonflikten)
Tingsret (Dobbeltsuccession)
International privatret (Lovvalg i kontrakt)
International privatret (Lovvalg i køb)
International privatret (Lovvalg i delikt)
International privatret (Tingsretligt lovvalg)

OBS: Vi gør opmærksomme på, at håndbogen ikke kan erstatte pensum, men blot er et supplement til pensum. Derudover er håndbogen ikke udtømmende eller detaljeret i forhold til pensum, men har derimod til formål at give et godt overblik over pensum og hjælpe den studerende med at få en grundlæggende forståelse for faget.
Dorte Nguyen

Dorte Nguyen

Dorte Nguyen er stud.cand.jur. fra Aalborg Universitet og har siden 2017 udgivet håndbøger til brug for de juridiske fag for Forlaget Kaffekop.

Wasiim Bahr

Wasiim Bahr

Wasiim Bahr er stud.cand.jur. fra Aalborg Universitet og har siden 2017 udgivet håndbøger til brug for de juridiske fag for Forlaget Kaffekop.

Der findes endnu intet indhold under "Pressen skriver".

Skriv en anmeldelse
For at skrive en anmeldelse, skal du logge ind her.