Håndbog til strafferet og straffeproces

Håndbog til strafferet og straffeproces

Dorte Nguyen, Wasiim Bahr

Paperback

68 sider

ISBN: 9788743027294

Forlag: Books on Demand

Udgivelsesdato: 13.08.2020

Sprog: Dansk

Farve: Nej

Anmeldelse::
0%
129,00 kr.

Tilgængelig

Din egen bog!

Bliv forfatter med BoD og gør din bog og e-bog tilgængelig i boghandlen.

Find ud af mere
Det er med håndbog til strafferet og straffeproces forsøgt at give et overblik over faget.

Håndbogen er udarbejdet til fordel for de jurastuderende fra Aalborg Universitet med faget strafferet og straffeproces. Håndbogen kan dog stadig benyttes af andre studerende eller andre med interesse for faget.

Håndbogen kan med fordel benyttes som hjælpemiddel til opgaveløsning og eksamenslæsning. Derudover kan hvert underemne benyttes til den mundtlige eksamen som disposition herfor.

Håndbogen indeholder:
Strafferetlige principper
Strafferettens almindelige del
Jurisdiktion
Betingelser for strafansvar
Tilregnelse (subjektive element)
Vildfarelse
Fuldbyrdelse
Forældelse og straf ved ny lovgivning
Objektive straffrihedsgrunde
Forsøg, medvirken og tilbagetræden
Straffens fastsættelse
Strafferettens specielle del
Formueforbrydelser
Seksualforbrydelser
Forbrydelser mod liv og legeme
Faredelikter
Forbrydelser mod den personlige frihed
Forbrydelser i familieforhold
Freds- og æreskrænkelser
Pengeforbrydelser
Forbrydelser vedrørende bevismidler
Almenfarlige forbrydelser
Forskellige almenskadelige handlinger
Falsk forklaring og falsk anklage
Strafansvar for juridiske personer
Straffeproces
Grundprincipper
Straffesagens gang
Efterforskning
Tiltale
Tilståelsessager
Anklageskriftet
Hovedforhandlingen
Bevisførelse og procedure
Sanktioner
Overbliksark

OBS: Vi gør opmærksomme på at håndbogen ikke kan erstatte pensum, men blot er et supplement til pensum. Derudover er håndbogen ikke udtømmende eller detaljeret i forhold til pensum, men har derimod til formål at give et godt overblik over pensum og hjælpe den studerende med at få en grundlæggende forståelse for faget.
Dorte Nguyen

Dorte Nguyen

Dorte Nguyen er stud.cand.jur. fra Aalborg Universitet og har siden 2017 udgivet håndbøger til brug for de juridiske fag for Forlaget Kaffekop.

Wasiim Bahr

Wasiim Bahr

Wasiim Bahr er stud.cand.jur. fra Aalborg Universitet og har siden 2017 udgivet håndbøger til brug for de juridiske fag for Forlaget Kaffekop.

Der findes endnu intet indhold under "Pressen skriver".

Skriv en anmeldelse
For at skrive en anmeldelse, skal du logge ind her.