Europæisk selvudgivelsesundersøgelse 2016 

 

Danske selvudgivere blandt Europas mest erfarne

05.04.2016

Forlagsuafhængig bogudgivelse har etableret sig som en vigtig del af bogmarkedet i Europa. Selvudgivere gør målrettet brug af den nemme adgang til markedet og den kreative frihed over deres værk, og det sker med professionelle ambitioner. Særligt de danske selvudgivere trækker på en lang erfaring, udformer deres bøger professionelt og bruger i stigende grad bøgerne i forbindelse med deres arbejde. Det er nogle af resultaterne af den “Europæiske selvudgivelsesundersøgelse 2016“ foretaget af BoD – Books on Demand. Med knap 5.500 forfattere fra syv lande er undersøgelsen det største studie af selvudgivelse i Europa. For første gang rettede en del af undersøgelsen sig også mod danske læsere.

Den fulde kontrol med indholdet, designet og forfatterrettighederne bliver stadig vigtigere for selvudgiverne. I den første selvudgivelsesundersøgelse fra 2013 angav 68 pct. af de adspurgte forfattere i Europa, at de først og fremmest benytter sig af selvudgivelse på grund af kontrollen over indholdet og den dermed forbundne kreative frihed (i Danmark var tallet ligeledes 68 pct.). I dag er tallet 91 pct., mens det i Danmark er 93 pct.

Hver tredje forfatter udgiver med professionelt mål for øje

Ser man på de danske forfatteres motivation, angiver 82 pct., at skrivningen er en hobby. Samtidig angav en stor del af forfatterne, at de også anlægger et professionelt perspektiv. Således er skrivningen for 29 pct. deres hovedbeskæftigelse, for 39 pct. er bøgerne et biprodukt af deres arbejde (fx som journalist), mens 32 pct. bruger bøgerne i forbindelse med deres arbejde (fx som konsulent). I 2013 var andelen af forfattere, der brugte bøgerne i forbindelse med deres arbejde, kun 24 pct. 

Betragter man genrefordelingen udgiver 57 pct. af forfatterne skønlitteratur, mens 44 pct. udgiver faglitteratur (mulighed for at angive flere svarmuligheder). Med et europæisk gennemsnit på 28 pct. er de danske forfattere blandt de selvudgivere i Europa, der udgiver flest fagbøger. 

Stigende erfaring og professionalisering blandt forfatterne 

Danskerne er blandt de mest erfarne selvudgivere i Europa – kun overgået af deres tyske kolleger. 50 pct. af de danske forfattere har mere end fem års erfaring, og 18 pct. sågar mere end ni års erfaring (i Tyskland har 21 pct. mere end ni års erfaring, mens det i Sverige kun er 8 pct. Kvaliteten af udgivelserne er steget i takt med forfatternes erfaring og den forlagsuafhængige udgivelses etablering på bogmarkedet. Således samarbejder 37 pct. af de danske forfattere i dag med tjenesteudbydere som grafikere og redaktører i forbindelse med layout, redigering og markedsføring. Denne andel er den højeste blandt alle landene (i Sverige er tallet fx kun 29 pct.). 12 pct. investerer 7.500 kr. eller mere i den professionelle hjælp. 

Forfatterne har også i stigende grad erfaring med klassisk forlagsudgivelse. Mens 21 pct. har udgivet mere end fire titler på egen hånd, har 34 pct. ligeledes udgivet en eller flere bøger på klassiske forlag. Det gør danskerne til de selvudgivere i Europa, der har størst erfaring med klassiske forlag (det europæiske gennemsnit er 30 pct.). 51 pct. af forfatterne angiver desuden, at baggrunden for at udgive selv ikke bunder i afslag fra klassiske forlag. Forlagsuafhængig udgivelse er med andre ord et bevidst valg.

"Selvudgivelse har nået et nyt modenhedsstadie. Den forlagsuafhængige udgivelses etablering på bogmarkedet og den dermed forbundne kreative frihed vil betyde, at flere forlagsforfattere i fremtiden vil opdage fordelene ved selvudgivelse. Vi vil se flere hybridforfattere, der udgiver selv såvel som på klassiske forlag", forklarer Anne Sofie Kirketerp, ansvarlig for BoD Danmark.

Undersøgelsen viser imidlertid også, at markedsføringen fortsat halter gevaldigt. Selvom 19 pct. af de danske forfattere skriver 10 timer eller mere om ugen, så bruger kun 6 pct. af dem fem timer eller mere på at markedsføre deres bog. I 2013 var tallet 3 pct., og der er dermed tale om en lille forbedring. Det europæiske gennemsnit ligger i dag på 13 pct.

"Selvudgivere udgiver deres bøger stadig mere professionelt. Som en følge af denne udvikling vil vi opleve en vækst i markedet for serviceydelser inden for bogudformning og -fremstilling. Der kan spores et forbedringspotentiale blandt de danske og også de finske selvudgivere, hvad markedsføringen af deres bøger angår. Her investerer forfatterne mindst tid sammenlignet med de andre europæiske lande", siger Anne Sofie Kirketerp. 

Faglitterære udgivelser sætter skub i karrieren

I den voksende gruppe af selvudgivere, der bruger bøgerne i forbindelse med deres arbejde, finder man psykoterapeut og BoD-forfatter Mikael Hoffmann. Han har i de sidste 21 år drevet egen virksomhed som single- og parterapeut og har udgivet fire bøger omhandlende bl.a. dating og parforhold. Siden udgivelserne har han oplevet mere end en fordobling i antallet af klienter i sin praksis. "Mindst halvdelen af de klienter, der opsøger mig, har enten læst en eller flere af mine bøger – eller blot hørt om dem. Man opnår en masse respekt som forfatter, og det øger ens faglige troværdighed enormt", lyder hans konklusion. 

Journalist og kommunikationsrådgiver Simone Lemming Andersen er et andet eksempel på en forfatter, som med stor succes bruger sine faglitterære udgivelser i forbindelse med sit arbejde. Sine tre BoD-udgivelser om networking og relationsskabelse har hun benyttet til at markedsføre sine foredrag. Nu har et stort internationalt forlag fået øje på hendes talent. "Efter at have arbejdet professionelt med markedsføring og PR i mere end 20 år kan jeg konkludere, at bøger er den absolut bedste og billigste markedsføring, man kan lave for sig selv og sin passion", siger hun. 

Læserne bedømmer selvudgivelser positivt

Undersøgelsen viser, at også mange læsere kender til og læser selvudgivelser. 75 pct. af de adspurgte danske læsere kendte til selvudgivelse. Blandt disse har 75 pct. allerede læst en selvudgivet bog, og heraf angiver hele 73 pct. deres samlede indtryk som værende godt eller meget godt. Læserne angiver indholdet (96 pct.) og førstehåndsindtrykket, herunder bagsideteksten (87 pct.) og omslaget (76 pct.), som de vigtigste parametre i forbindelse med købet af en bog, hvorimod forlaget er en mindre væsentlig faktor (10 pct.).

Undersøgelsen blev gennemført online og bestod af et halvstandardiseret spørgeskema. I alt deltog knap 5.500 forfattere fra Danmark, Sverige, Finland, Tyskland, Østrig, Schweiz og Frankrig (heraf 372 danske forfattere) samt 78 danske læsere. Undersøgelsen fandt sted i samarbejde med University of Applied Management i Erding, Tyskland. 

Infografikker til download og yderligere informationer kan findes her.


Om BoD:
BoD™ (Books on Demand) er førende på det europæiske marked inden for digital bogudgivelse og pionérplatformen for selvudgivelse. BoD har siden 1997 fungeret som erfaren samarbejdspartner for mere end 30.000 forfattere og 2.000 forlag og stedet, hvor man udgiver bøger og e-bøger fra ét eksemplar ad gangen. BoD tilbyder sine kunder en professionel løsning, der omfatter både produktion og salg af bøger og e-bøger. Kunderne får adgang til verdens største salgsnetværk, som omfatter onlineforhandlere og den fysiske boghandel. Forfatterne bestemmer selv indhold, layout, form og pris og udgiver deres bog uden risiko og uafhængigt af forlagene. BoD tilbyder professionel hjælp og rådgivning efter behov. Yderligere informationer på www.bod.dk. 

Pressekontakt:
BoD - Books on Demand
Anne Sofie Kirketerp
Tlf. 80 88 57 62 eller 33 37 87 77
annesofie.kirketerp@bod.dk
www.bod.dk

myBoD-LOGIN.