Bogens titelblade: de vigtigste tips

Bogens titelblade: de vigtigste tips

Udformningen af din bogs indmad eller bogblok er ikke blot et spørgsmål om smag. Der findes nogle grundregler for opbygningen af siderne i en bog, som, når de følges, giver din bog et professionelt udtryk.

Slår du op i en bog i boghandlen eller tager du en ned fra reolen derhjemme, vil du uanset genre eller bogdesign se et fællestræk: Bogens egentlige indhold begynder først fra side 5 eller endda senere. Sideopbygningen af de første sider i enhver bog, også kaldet titelbladene eller titelsiderne, følger nemlig altid en helt klar opbygning.

Titelbladene

De første 4 sider i en bog eller bogblok kaldes titelsiderne eller titelbladene. De består af smudstitel, smudstitlens bagside, titelblad samt kolofonsiden. Disse første sider bliver ikke udstyret med sidetal. Hvis ønsket, kan der trykkes en tilegnelse på side 5. Først herefter, altså tidligst fra side 5, begynder den egentlige tekst.

46_DK___Skema-titelblade

Side 1: smudstitel

Dette begreb stammer fra dengang, hvor de fleste bøger stadig blev leveret uindbundne, og den første side havde til formål at beskytte bogblokken. Dengang blev der ofte placeret et segl på denne side. I dag finder man bogens titel skrevet med lille skrift. Siden skal ikke have sidetal.

Side 2: Smudstitlens bagside

Denne side er for det meste blank. Tidligere var denne plads ofte udsmykket med en „frontispice“, altså et billede af forfatteren eller et motiv, der korresponderede med bogens indhold. Man kan dog også placere en lille tekst om forfatter og titel. Denne side pagineres heller ikke.

Side 3: Titelblad

Her finder man forfatterens navn, bogens titel, evt. undertitel og forlagets navn, så vidt muligt sat op i en lukket gruppe. Titelbladet pagineres heller ikke.

Side 4: Kolofon

På bagsiden af titelsiden finder man kolofonen – oftest i nederste venstre hjørne. Kolofonen pagineres heller ikke. Kolofonen skal indeholde følgende oplysninger:
• Copyrightoplysninger, som skal indeholde oplysninger om udgivelsesår og ophavsrettigheder, f.eks. © 2018 Finn Forfatter (ved andre rettighedshavere skal formuleringen ændres tilsvarende)
• Oplysningen „Trykkeri og forlag“, der ved BoD-titler skal se ud på følgende måde:
Forlag: Books on Demand GmbH, København, Danmark
Tryk: Books on Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland

Derudover kan alle ophavsretsligt relevante oplysninger, som
f.eks. cover, sats, layout osv., nævnes.

• Det 13-cifrede ISBN.

Eksempel:

© 2018 Finn Forfatter
Forlag: Books on Demand GmbH, København, Danmark
Tryk: Books on Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland

ISBN: 978-87-xxxx-xxx-x

48_DK___Kolofon

Af hensyn til miljøet: Alle bøger som trykkes hos BoD er FSC®-certificerede. FSC-mærket tilføjer BoD automatisk, når bogen bliver trykt. Lad blot en tom plads stå til rådighed på den øverste del af kolofonsiden.

Side 5: Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelsen er indgangen til bogen. Netop derfor er der brug for en klar orden, der også gerne må bruge lidt ekstra plads. Det er også her, pagineringen af bogen i reglen starter.

Tekststart

Efter indholdsfortegnelsen følger tekststarten. Husk på, at tekststarten altid står på en højre side – det kan altså være nødvendigt at indsætte en blank side. Hele bogteksten pagineres, men normalt vil blanke sider ikke være forsynet med et sidetal. I Word kan man for øvrigt skjule sidetallet ved at lægge en tekstboks hen over sidetallet.

Kapitelstart

Et nyt kapitel bør begynde på en højreside, når der er tale om et skønlitterært værk. Det kan være nødvendigt at indføje en blank venstreside uden sidetal. Dette gælder ikke, hvis kapitlerne er særligt korte, eller der er mange af dem.

TIP

Benyt vores gratis, på forhånd formaterede Word-forlæg. Vælg det format som du gerne vil have til din bog og sæt dit indhold ind.

 1. Ole Andersen på 28.12.2017, 12:10 :

  Kirketoften 5, Over Dråby

  Jeg har en rejsedagbog fra 1965, som i dag er skrevet i Publisher med rigtig mange billeder fra turen med skoleskibet Danmark.

  Jeg har i dag et trykt eksemplar med faste for- og bagside, men har også bogen i PDF-format til evt. genoptrykning.

  Hvad gør jeg, så andre kan få mulighed for at læse og opleve togtet?

  • Jeanette Teglgaard på 03.01.2018, 14:51 :

   Kære Ole Andersen. Mange tak for din henvendelse. Det lyder rigtig spændende og umiddelbart har du jo den mulighed, at udgive bogen med BoD. (Her forudsætter jeg, at du ikke har kontakt med noget andet forlag). Du kan udgive bogen med BoD Classic eller BoD Comfort, hvis du ønsker mulighed for en trykt bog med ISBN. Min kollega vil kontakte dig på mail med flere informationer. Med venlig hilsen Jeanette Teglgaard

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort.

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>