Vælg det passende produkt

Du kan lave din bog og e-bog ved hjælp af et af de tre forskellige produkter. Nedenstående tabel viser med hvilke ydelser, du kan udgive eller trykke din bog og hvilke services, du kan bestille derudover.

 

Særligt populær
BoD Fun BoD Classic BoD Comfort
Ukompliceret og
hurtig trykservice
Udgiv selv e-bog
og trykt bog
Udgiv e-bog og trykt
bog med konsulent
0 kr. 335 kr. 1595 kr.
Attraktive stykpriser
fra 1 eksemplar
Salg via boghandlen Salg via boghandlen
Ingen kontraktperiode 1 års kontraktperiode 1 års kontraktperiode
Egen- registrering i Bogportalen
(valgfri)
Egen- registrering i Bogportalen
(valgfri)
Internationalt salg
(valgfri)
Internationalt salg
(valgfri)
Konvertering af e-bøger
(valgfri, mod betaling)
Konvertering af e-bøger
(valgfri, mod betaling)
Udlån af e-bøger
(valgfri)
Udlån af e-bøger
(valgfri)
PDF-upload PDF-upload
Nem afregning af tryk
og forsendelse
Nem afregning af tryk
og forsendelse
Indsendelse af filer pr.
e-mail/datalagringsmedie
Scanning af manuskript
(valgfri)
Projektkonsulent
Eksemplar til gennemsyn
inkl. korrektur
Inkl. startoplag
på 5 bøger
Særligt populær
BoD Classic
Udgiv selv e-bog
og trykt bog
335 kr.
Salg via boghandlen
1 års kontraktperiode
Egen- registrering i Bogportalen
(valgfri)
Internationalt salg
(valgfri)
Konvertering af e-bøger
(valgfri, mod betaling)
Udlån af e-bøger
(valgfri)
PDF-upload
Nem afregning af tryk og forsendelse
BoD Comfort
Udgiv e-bog og
trykt bog med konsulent
1595 kr.
Salg via boghandlen
1 års kontraktperiode
Egen- registrering i Bogportalen
(valgfri)
Internationalt salg
(valgfri)
Konvertering af e-bøger
(valgfri, mod betaling)
Udlån af e-bøger
(valgfri)
PDF-upload
Nem afregning af tryk og forsendelse
Indsendelse af filer pr.
e-mail/datalagringsmedie
Scanning af manuskript
(valgfri)
Projektkonsulent
Eksemplar til gennemsyn
inkl. korrektur
Inkl. startoplag
på 5 bøger
BoD Fun
Ukompliceret og
hurtig trykservice
0 kr.
Attraktive stykpriser
fra 1 eksemplar
Ingen kontraktperiode
 

Beregn butikspris

Her kan I hurtigt og nemt beregne butiksprisen og jeres udgifter til bestilling af oplag til eget brug. Prøv at vælge forskelligt bogudstyr og forskellige butikspriser og se, hvordan ændringerne indvirker på jeres avance pr. solgt eksemplar.

Format
Oplysningerne skal være fuldstændige
Papir
Oplysningerne skal være fuldstændige
Indbinding
Oplysningerne skal være fuldstændige
Laminering
Oplysningerne skal være fuldstændige
Sidetal
Oplysningerne skal være fuldstændige
Angiv venligst mindst 4 sider
Sideantallet skal være deleligt med fire
Det maksimale sideantal blev overskredet
For 80g-papir er maks. 868 sider tilladt For 200g-papir er maks. 630 sider tilladt For Wire-O er maks. 400 sider tilladt For Wire-O og 200g-papir er maks. 400 sider tilladt For mindre end 24 sider er det kun muligt at lave et hæfte For rund boggryg skal bogen have mindst 52 sider
deraf farvesider
Angiv venligst et tal større end 0
Tallet må ikke være større end det samlede sideantal

Butikspris, avance og bogbestillinger


Her kan du påvirke din avance ved at ændre salgsprisen og klikke på opdatér.


Vis priser for Premiumtryk


Jeres trykte bog

Butikspris Jeres avance
Anbefaling: ( Avance)
Vælg:
DKK Opdatér
Beløbet giver en negativ avance
Maksimalt 5000 kr. tilladt
( Avance)

Jeres e-bog

Butikspris Jeres avance
Anbefaling:
Vælg:

Trykpris

Produktionsomkostningerne beregnes til eget brug ved bogbestillingen. Ved bogbestillinger via boghandlen modregnes produktionsomkostningerne din avance. Mere information under "Butikspris, avance og bogbestillinger".

Priskategorier Stykpris (netto / brutto)
1 til 24 eksemplarer
25 til 49 eksemplarer
50 til 99 eksemplarer
100 til 199 eksemplarer
fra 200 eksemplarer
/
/
/
/
/

Engangsomkostninger og løbende omkostninger


Alle priser ekskl. moms

Produkt:
BoD Fun
BoD Classic
BoD Comfort
Oprettelsesgebyr: ingen 335,00 DKK 1595,00 DKK
Oprettelse af e-bog: -
Årsgebyr: ingen ingen ingen

Tilmeld og påbegynd bogprojekt


Tilmeld i myBoD og påbegynd et bogprojekt.

Tilmeld nu

myBoD-LOGIN.