Betingelser for deltagelse i skrivekonkurrencen "Din rejsehistorie"

Disse betingelser for deltagelse gælder for deltagelse i skrivekonkurrencen: »Din rejsehistorie", som er organiseret af Books on Demand GmbH (In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt, Tyskland, i det følgende benævnt "BoD"). BoD støttes af Travel Kollekt (Louise Brandstrup Zastrow, Norgesgade 50, 2.tv, 2300 København, Danmark, i det følgende benævnt "Travel Kollekt"). Travel Kollekt er en inspirationsplatform og et personligt publikationsværktøj i ét, der gør det muligt for rejsende at sammensætte digitalt indhold, som resulterer i en personlig rejsebog til en bæredygtig rejse.

1. Deltagelse

 • Det er gratis at deltage i skrivekonkurrencen.
 • Alle, som er fyldt 18 år, og som er bosiddende i Danmark, kan deltage. Medarbejdere hos BoD og deres familiemedlemmer er udelukket fra deltagelse. Hver deltager kan kun deltage én gang. 
 • Deltagelse er muligt mellem den 21.02.2020 og den 31.03.2020.
 • Deltagelsen forudsætter, at 
  • deltageren skriver sin historie med fokus på et klimabevidst besøg i en af de tre byer: København, Aarhus eller Odense og sender dette i Word- eller Open Office-format til e-mailadressen info@bod.dk, hvor teksten "Jeg kender og accepterer betingelserne for deltagelse", skal medtages i e-mailen.
  • historien - da historien bør appellere til både miljøbevidste rejsende og lokalbefolkningen - omhandler et af de følgende temaer: miljøvenlige transportmidler, offentlig transport, genbrug, arkitektur, nytænkning inden for bæredygtighed, regionalt-, sæsonbestemt- eller miljøvenligt køkken, kunst og kultur, miljøbevidste oplevelses- og fritidstilbud, livskvalitet eller det kreative miljø
  • rejseberetningen (i det følgende benævnt »tekst«) skal forfattes på dansk og have en længde på 5.000-6.000 tegn (inkl. mellemrum),
  • deltageren angiver sit forfatternavn (for- og efternavn, som da vil blive angivet i offentliggørelsen), samt 
  • Hvis det ønskes, kan deltageren i sin e-mail sammen med teksten også sende op til 3 fotos i jpg-format, som hver især er på maks. 300 dpi og samlet maks. 10 MB, som en del af rejseberetningen (fotos i det følgende benævnt "yderligere indhold")
 • Deltageren skal være forfatter af den sendte tekst og have ophavsrettighederne til eventuelle medsendte fotos (i det følgende samlet benævnt "indhold") og skal have ubegrænset adgang til indholdet. Indholdet skal være frit for tredjeparts rettigheder, og dets offentliggørelse må ikke krænke tredjeparts rettigheder. Hvis tredjepart gør krav, grundet krænkelse af sine rettigheder, frigiver deltageren, BoD og Travel Kollekt alle relevante krav til tredjepart.
 • Deltageren giver BoD og Travel Kollekt tidsmæssigt indtil den 31.12.2020, den indholdsmæssige uindskrænkede ret til at redigere, gengive, distribuere, offentliggøre og bruge det indhold, der er sendt af deltageren i overensstemmelse med disse betingelser for deltagelse. I betragtning af den kortvarige overførsel af rettigheder til offentliggørelse af indholdet, modtager deltageren ingen betaling eller andele. BoD og Travel Kollekt må tilføje tekster, grafik, mærker og logoer fra BoD og Travel Kollekt, valgt af BoD eller Travel Kollekt til selve publikationen, som er nævnt ovenfor, samt til de medfølgende reklametiltag, der ledsager skrivekonkurrencen, og angive, at det er en af BoD, med støtte fra Travel Kollekt, organiseret skrivekonkurrence. 

2. Juryens sammensætning, bestemmelse og offentliggørelse af vinderne

 • En jury bestående af fire kompetente personer (Lisbeth Jensen fra BoD, Louise Zastrow fra Travel Kollekt, Johanne Stenstrup fra Sustain Daily og Nanna Lee Thusgaard fra Green Jazz vælger senest den 17.04.2020 det indhold, den bedst kan lide blandt det af deltagerne pr. e-mail indsendte indhold om hver af de tre byer (altså i alt tre vindere). 
 • BoD vil informere hver af de tre vindere via e-mail senest den 20.04.2020 om deres gevinster, bestående af en korrekturlæsning af deres tekst, en oversættelse af denne tekst til engelsk af en erfaren BoD-redaktør, sammen med en udgivelse af den korrigerede tekst (inkl. eventuelt medsendte fotos) i en antologi med rejseberetninger udgivet af BoD og Travel Kollekt på et senere tidspunkt.
 • Indtil den 31.12.2020 må BoD, Travel Kollekt og Sustain Daily henvise til skrivekonkurrencen og berette om den i reklameøjemed, og fra den 20.04.2020 offentliggøre alle tre vindere med deres forfatternavn, samt teksten korrigeret af BoD (inklusive alle indsendte fotos). 
 • De tre vindere modtager desuden hver især fem trykte eksemplarer af den antologi med rejseberetninger, der i sidste ende produceres.
 • BoD kan udelukke enkelte deltagere fra skrivekonkurrencen under behørig hensyntagen til de legitime interesser for BoD og deltageren.

3. Ansvar

Som en del af denne konkurrence begrænser BoD og Travel Kollekt deres ansvar over for deltageren som en forholdsregel som følger:

 • BoD og Travel Kollekt hæfter kun for skader - uafhængigt af den retslige grund - ved forsæt og grov uagtsomhed. Ved simpel uagtsomhed hæfter BoD og Travel Kollekt kun
  a) for skader, der vedrører livet, kroppen eller sundheden,
  b) for skader, der vedrører brud på en væsentlig kontraktmæssig pligt (forpligtelse, hvis opfyldelse muliggør korrekt udførelse af kontrakten i første omgang, og som den kontraktlige partner regelmæssigt stoler på og kan stole på); i det tilfælde er BoD og Travel Kollekt´s ansvar dog begrænset til erstatningen af skade, der kan forudsiges og som typisk optræder.
 • Ansvarsbegrænsningerne anvendes ikke, hvis BoD eller Travel Kollekt har handlet svigagtigt eller har overtaget en garanti. Derudover forbliver ansvaret ikke påvirket i henhold til produktansvarsloven.

4. Databeskyttelsesmeddelelse

Den ansvarlige instans for denne skrivekonkurrence er BoD.

 • De data, der overføres af deltageren i forbindelse med skrivekonkurrencen, vil kun blive brugt til afviklingen af skrivekonkurrencen inklusive ovennævnte reklametiltag. Retsgrundlaget for databehandling er derfor det kontraktmæssige forhold baseret på skrivekonkurrencen (se artikel 6, stk. 1, litra b, GDPR). Deltagerens data vil blive slettet, hvis de ikke længere er nødvendige for skrivekonkurrencen, offentliggørelsen af teksten (inklusive eventuelle fotos) eller af kommercielle og skattemæssige årsager.
 • BoD overfører deltagerens data til tjenesteudbydere, der understøtter dem i driften af IT (f.eks. hosting, vedligeholdelse, IT-support) og de relaterede processer som en del af ordrebehandlingen i henhold til artikel 28 GDPR. De tjenesteudbydere, der bruges af BoD, er strengt bundet til deres instruktioner og kontraktligt forpligtet til at gøre dette. Med hensyn til deltagerens rettigheder og kontaktoplysningerne til BoDs databeskyttelsesansvarlige henvises til afsnit 7 og 8, som kan hentes under www.bod.dk/databeskyttelse.html

myBoD-LOGIN.