Tilbage til oversigt

Plads 1

8
Europa - Fra Romulus til Brexit plus
Stengaard Jessen, Hans
Paperback
200 Sider
ISBN 978-87-430-0632-9
kr. 149,00
inkl. moms ekskl. forsendelse
 • Beskrivelse
 • Forfatter
 • Pressen siger (2)

Europa - Fra Romulus til Brexit plus

Europa er og bliver vort kontinent, og selv om det har fejl og mangler samt en broget fortid, er det vor forudsætning. Derfor har forfatteren taget sig på at skrive en krønike, der strækker sig helt fra Romulus’ kongedømme i Rom tid til vore dages europæiske samarbejde, som vi kender det for derigennem at trække en regulær udviklingslinje.

Derudover indeholder bogen idéer til forbedring af samarbejdet i funktionsmæssig henseende på centrale områder som Det Europæiske Råd, Parlamentet, Domstolen og Mindretallene.
Formålet med denne bog er med afsæt i tidligere tiders udfordringer at søge en bedre forståelse for nutidens situation. For nok var forholdende dengang forskellige fra nu, men vi kan lære noget af, hvorledes nogle løsninger lykkedes og andre gik helt forkert.

For noget må der gøres, hvis vort stolte Europa ikke skal smuldre væk - og det er muligt!

Hans Stengaard Jessen

Hans Stengaard Jessen har arbejdet 32 år for Danfoss efter læretid etc., hos ØK og erhvervsøkonomiske studier på Handelshøjskolen i Århus (Århus Universitet) iblandet politisk arbejde.

Danfoss-tiden medførte en dybtgående involvering i praktisk industrielt arbejde og sidenhen mange rejseaktiviteter i forbindelse med internationale projekter. Det gav dog rum for et 10 års folketingskandidatur og 2-EU-stedfortræder-jobs for partiet Venstre og medvirken til etableringen af Europabevægelsen i Sønderjylland og hovedbestyrelsesposter i den nu nedlagte civiløkonomforening samt skriftlig aktivitet i dagspressen.

Med min udtræden af arbejdsmarkedet intensiveredes den skriftlige kommunikation i form af artikler, kronikker samt indtil nu 4 samfundsrelaterede bøger og nogle år som amtsformand, hovedbestyrelsesmedlem, folketingskandidat og EP-kandidat hos Kristendemokraterne og mange års medlemsskab af Europabevægelsens hovedbestyrelse.

  • JydskeVestkysten

   Europabog fra Hans Stengaard Jessen

   "Hans Stengaard Jessen fra Sønderborg har udsendt en revideret udgave af sin debatbog "Fra Romulus til Brexit plus", som nu har titlen "Europa - Fra Romulus til Brexit plus". Bogen indeholder idéer til forbedring af samarbejdet på centrale områder som Det Europæiske Råd, Europaparlamentet, kommissionen og domstolen. Hans Stengaard Jessen trækker tråde tilbage til Romulus' kongedømme i Rom. Hans Stengaard Jessen var i 32 ansat i Danfoss' hovedsæde på Nordals, hvor han primært arbejdede med internationale opgaver. Bogen "Europa - Fra Romulus til Brexit plus" indeholder 200 sider og kan købes hos boghandlerne samt gennem hjemmesiden www.bod.dk."
   01.08.2018

  • Flensborg Avis

   Europa fra Rom til Brexit

   "Forfatteren og debattøren Hans Stengaard Jessen fra Sønderborg er ude med en ny bog om Europa og europapolitikken. "Fra Romulus til Brexit plus" er titlen på bogen, der indeholder ideer til forbedring af samarbejdet på centrale områder som Det Europæiske Råd, EF-Domstolen og om mindretallene rundt om i Europa. Hans Stengaard Jessen præsenterer i bogen en krønike, der strækker sig tilbage fra Romulous' kongedømme i Rom til vore dages europæiske samarbejde. Hans Stengaard Jessen er medstifter af Europabevægelsen i Sønderjylland og mangeårigt hovedbestyrelsesmedlem i Europabevægelsen samt som amtsformand og folketingskandidat for Kristendemokraterne i Sønderjylland."
   01.08.2017

myBoD-LOGIN.