Om BoD

Det banebrydende koncept bag BoD blev udviklet i 1997 af Libri Group: bogudgivelse med print-on-demand og tryk fra ét eksemplar samt salg i online boghandel og boghandel. BoD er i dag en europæisk pioner og førende specialist inden for digital bogudgivelse og selvudgivelse. Vi har aktivt udvidet udgivelsesmulighederne for forfattere og forlag i otte lande og tilbyder således bogproduktion og distribution af bøger og e-bøger, både i Danmark og internationalt. Resultatet er en ny dimension på bogmarkedet af tilgængelige titler og dens mangfoldighed, der er rettet mod alle forskellige læsere.

Med BoD udgiver forfattere deres bøger som selvudgivere i boghandlen uden at være afhængige af en udgiver eller udgiver og beslutter frit bogens indhold, design, bogdesign og pris på deres værker. BoD yder professionel og personlig support, hvis det ønskes, og følger forfatterne gennem alle faser af bogprojektet; fra idé til implementering, udgivelse og markedsføring.

BoD og print-on-demand gør det muligt for udgivere uden nogen økonomisk risiko altid at holde deres titler tilgængelige og også udgive nye titler uden behov for en minimumsudgave. På denne måde kan nye titler let introduceres til bogmarkedet, og udløbne titler kan gøres tilgængelige for læserne igen.

 • BoD infografik
 • Beskyttelse af miljøet er en integreret del af vores virksomhedsfilosofi. Som mellemstor virksomhed føler vi et særligt ansvar for regionen og dens folk. Råmaterialer og energi er ikke uendelige ressourcer. Igennem en skånsom håndtering af materialerne, bidrager vi til at sikre miljøet for de kommende generationer.

  At handle både miljøbevidst og samtidig økonomisk er en selvfølge for os. Herunder forstår vi en skånsom omgang med de ressourcer, som er vigtige for vores produktion, såsom råstoffer, vand, energi og luft. Vi optimerer løbende vores produktionsprocesser for at sikre bæredygtighed. Bogproduktion er dybest set en energikrævende proces, hvortil vi hovedsagligt behøver elektrisk energi. Når vi anskaffer nye maskiner, vælger vi dem, som udnytter energi og råstoffer mest effektivt. Den bedste måde at spare på ressourcerne er for os en effektiv anvendelse af energi, og derfor har vi vedtaget en energipolitik.

  Selskabet er forpligtet til løbende at reducere bæredygtigt og i overensstemmelse med de retligt foreskrevne krav og egne specifikationer med denne energipolitik, energiforbruget, især i produktionen, og den dermed forbundne CO2-udledning. Dette sker på grundlag af de energimål, der årligt fastsættes af ledelsen.

  Grundlaget for målsætningen er forbrugs- og produktionstallene fra 2013. Vi sørger for, at de nødvendige forudsætninger er til stede for, at målene kan nås, og at de nødvendige rammer er tilstede, f.eks. indførelsen af et energimanagementsystem og opbygningen af et energidataregistreringssystem, så energiforbruget kan måles, følges og til sidst blive evalueret af vores energiteam.

  Vi evaluerer til stadighed processer og aktiviteter i forhold til deres energieffektivitet, så der løbende kan foretages forbedringer.

  Tiltag til at spare på energien planlægges og gennemføres af energiteamet i samråd med medarbejderne. Resultaterne af energibesparelsestiltagene bliver indsamlet og evalueret regelmæssigt.

  For at energipolitikken kan omsættes, er det vigtigt, at alle medarbejdere medvirker. Derfor bliver alle også løbende informeret om energiprogrammet samt får tilbudt kurser om emnet og har adgang til relevant information.

  Energipolitikken vedrører alle aktiviteter, processer og handlinger i virksomheden for at sikre en kontinuerlig forbedring af energiydelserne.

 • Alle bøger, som er fremstillet hos BoD er FSC®-certificerede (FSC-C105338).

  Dette betyder, at vi bruger papir, der består af mindst 70 % FSC-certificeret eller godkendt genbrugsmateriale, og at de øvrige 30 % opfylder kravene til Controlled Wood, der fastsættes af FSC Controlled Wood Standard.

  De vigtigste krav til dette træ er, at det IKKE er

  •     høstet ulovligt
  •     fra områder, hvor borgerrettighederne krænkes,
  •     træ fra skove, som er truet
  •     træ, der kommer fra naturlige skove, der omdannes til plantager eller til ikke-skovbrug
  •     træ fra skove med genetisk modificerede træarter.

myBoD-LOGIN.