Tilbage til oversigt

Plads 1

8
Den Kommunale Bermudatrekant
Houmark, Steen
Paperback
180 Sider
ISBN 978-87-7188-359-6
kr. 133,00
inkl. moms ekskl. forsendelse
  • Beskrivelse
  • Forfatter
  • Pressen siger (0)

Den Kommunale Bermudatrekant

Kommunal velfærd er ekspanderet enormt de sidste 50 år. Kommunerne har i høj grad drevet udviklingen af bl.a. daginstitutioner, plejehjem, skoler, socialindsats m.v. Vores velfærdsservice er steget markant, men samtidig er det blevet svært, at finde runde i den kommunale verden.

Spørgsmålene er, hvad er det der gør det så svært at finde rundt og hvorfor er kommuner fyldt med paradokser, der synes at modarbejde de gode løsninger? Et utal af medarbejdere, ledere, leverandører og politikere har prøvet at miste orienteringen i kommunale sammenhæng uden helt at vide hvorfor. De befinder sig nemlig dagligt i situationer, hvor de skal navigere mellem komplekse kommunale bundlinjer. Og lige som de synes, at forstå meningen med det hele, så opstår der vilde uvejr ud af det blå og det gængse kompas for at navigere i organisationer opfører sig tosset. Fænomenet kan anskues som et mysterium, en bermudatrekant, hvor alt suges væk og du må kæmpe for at holde balancen, men er der bare tale om sammenfiltrede vilkår, der modarbejder hinanden?

Bogens tre hovedafsnit retter sig mod ledere, leverandører og politikere der ønsker at forstå den kommunale virkelighed. Steen Houmark ser nærmere på en række fænomener, som påvirker vejrforholdene i "Den Kommunale Bermudatrekant". Han afdækker i en debatterende uvidenskabelig form tre centrale områder af den kommunale økologi. Selve kommunen og de komplekse fænomener der præger den. Det velfærdsmarked som kommunen er en del af og endelig de udfordringer vi har rent innovativt ift. den kommunale struktur, adfærd og fremtid.

Steen Houmark

Steen Houmark har de sidste 30 år arbejdet på alle niveauer i Danmarks tre sektorer. Den offentlige, den private og civilsamfunds-sektoren. Det giver ham en bred pallette af strategiske og operationelle erfaringer.

Steen Houmark har en lang årrække været forvaltningschef i Græsted-Gilleleje og Gribskov kommuner, hvor han som embedsmand har haft indflydelse på kommunernes konkurrenceudsættelse af velfærd.

Steen Houmark er en aktiv blogger på online mediet den offentlige (www.denoffentlige.dk), hvor han har et særligt fokus på ledelse, velfærd og offentligt/privat samarbejde.

De sidste 9 år har Steen Houmark arbejdet som selvstændig rådgiver for offentlige og private virksomheder med særligt fokus på virksomhedsstrategi, eksekvering og samarbejde med det private og salg til det offentlige.

Steen Houmark er medlem af flere bestyrelser, bl.a. er han formand for det selvejende bofællesskab Lykke-Marie, hvis målgruppe er yngre handicappede borgere

Steen Houmark har bl.a. en uddannelse som sygeplejerske og en Executive MBA fra CBS
Steen Houmark arbejder ud fra et TMO perspektiv. Det vil sige Teknologi, Marked og Organisering er omdrejningspunkterne

1. Teknologi forstået som mere end chips og andet end apps
2. Marked forstået som mere end salg og indkøb
3. Organisering forstået som mere end buzzwords

Det er med basis i TMO-perspektivet, at Steen Houmark møder virksomheder, institutioner og organisationer i harrehøjde.


http://de4vinde.net/

Flere titler fra forfatteren

myBoD-LOGIN.