Bogens udstyr og opbygning

Man bør som bekendt ikke dømme en bog udelukkende på omslaget, men et smukt ydre kan alligevel betyde hele forskellen i en købssituation. Hos BoD kan du vælge imellem en lang række udstyrsmuligheder i høj kvalitet. Her kan du læse alt om bogformater, indbindingstyper, papirtyper og meget mere.

 

BoD bogformater

Bogformater

Når du skal vælge det passende format til din bog, bør du se på bogens indhold og omfang. Du kan lade dig inspirere af eksemplerne i fotogalleriet og få en fornemmelse for de forskellige formater.

Galleri: bogformater
BoD indbindingstyper

Indbindingstyper

Roman, fagbog eller kogebog? Afhængigt af indholdet vil visse indbindingstyper være mere egnede end andre. I fotogalleriet kan du se en oversigt over de forskellige indbindingstyper og danne dig et indtryk af deres respektive styrker.

Galleri: indbindingstyper
BoD indbindingsmåder

Indbindingsmåder

Alt efter hvilken indbinding du vælger til din bog, findes der forskellige måder at indbinde på, fx limbinding, Wire-O eller – i forbindelse med hardcover-bøger – den særligt stabile garnhæftning.

Galleri: indbindingsmåder
BoD Papiersorten

Papirtyper

Når du vælger papirtype til din bog, bør du tage hensyn til læsevenligheden. Skønlitterære tekster, som typisk læses i lange stræk, bør trykkes på cremefarvet papir, hvor kontrasten mellem baggrunden og skriften er svag. Fotos og grafikker kommer derimod bedst til deres ret på 90g hvidt, 120g mat eller fotobrillant 200g papir.

 
BoD Laminering

Laminering

I forbindelse med paperbacks, kacherede hardcover-bøger, hæfter og Wire-O-bøger kan du udstyre bogbindet med en af tre forskellige typer laminat: mat, blankt eller strukturpræget. Valget af laminat har stor indflydelse på, hvordan det føles at have bogen i hånden.

BoD Efalinpapir

EfalinPapir

I forbindelse med hardcover-bøger med smudsomslag bliver bogbindet under smudsomslaget kacheret med såkaldt efalinpapir i en af fem farver. Det er muligt at trykke sort tekst på det kacherede bogbind. Smudsomslaget, som lægges uden om den kacherede bog, kan designes efter ønske.

BoD Laminering

STANDARD- OG PREMIUMTRYK

Hvis du har farvesider i din bog, har du mulighed for at vælge imellem Standard- og Premiumtryk. Standardtryk gør det muligt at producere bøger med og uden farve til en favorabel pris. Premiumtryk anvendes til bøger med spiralryg, hæfter og bøger, som trykkes på 120g eller 200g fotobrillant papir, eller hvis du lægger særligt vægt på lysende farver. Du beslutter dig for trykkvaliteten, når du laver dit bogprojekt i myBoD.

bogens Arkitektur Bogblok, omslag, indbinding m.m.


En bogs arkitektur

Bogens udseende og læseoplevelsen afhænger af valget af udstyr. Inden du beslutter dig for en af de mange mulige udstyrskombinationer, kan du danne dig et overblik over de forskellige dele af en bog og deres praktiske og æstetiske betydning her.

Bogens opbygning

 

Bogblokken

Bogblokken omfatter bogens samlede indhold. Sideoptællingen begynder med side 1, også selvom de første sider – de såkaldte titelsider – ikke har nogen sidetal.

Omslaget

Alle bøger bliver – uanset indbindingen – udstyret med et omslag. Omslaget består af en for- og en bagside såvel som en bogryg, som gør bogen genkendelig, når den står i bogreolen.

Indbindingen og indbindingsmåden

Valget af indbindingen afgør, om du får trykt en en paperback, en  hardcover-bog, en klammehæftet brochure eller en spiralbundet Wire-O-bog. Ved hardcover kan du desuden vælge mellem lige og rund bogryg. Derudover kan en hardcover-bog udstyres med den særligt stabile såkaldte garnhæftning. Hvis du ønsker et smudsomslag, bliver hardcover-bogen kacheret med efalin, som er en papirtype, der findes i fem forskellige farver.

Smudsomslaget

Hardcover-bøger kan udstyres med et smudsomslag. Smudsomslaget bliver foldet rundt om omslagets for- og bagside – sådan opstår "flapperne“.

Flapperne

Flapperne holder smudsomslaget på plads rundt om omslaget. Det er muligt at trykke på flapperne, fx et foto og en tekst om forfatteren eller et kort resumé.

Efalinpapiret

Efalinpapiret benyttes, hvis du ønsker at producere en hardcover-bog med smudsomslag. Under smudsomslaget bliver bogen kacheret med ensfarvet efalinpapir, som man kan trykke en sort tekst på. Smudsomslaget overtager den æstetiske og beskrivende funktion, som normalt varetages af den almindelige kachering.

Forsatspapiret

Forsatspapiret er det papir, som forbinder bogblokken – bogens samlede indhold - med hardcover-indbindingen. Der bliver ikke trykt på forsatspapiret.

Omslagssiderne: 1, 2, 3, 4

Omslagets yder- og indersider benævnes 1-4. 1 er forsiden, 2 forsidens inderside, 3 er indersiden af bagsiden, som benævnes 4.

Læsebåndet

Hardcover-bøger med rund ryg udstyres med et læsebånd i samme farve som efalinpapiret.

Kapitælbåndet

Hardcover-bøger er udstyret med et sort-hvidt kapitælbånd, som udfylder åbningen mellem bogblokken og bogryggen.

Bogens opbygning Layout, titelsider, sidertal m.m.


Anbefalinger til bogens opsætning

Når du opretter en trykfærdig manuskriptfil, er der et par ting, du bør tage hensyn til for at opnå det bedst mulige resultat.

Sideindstillinger

Du bør indstille dit tekstbehandlings- eller layout-program sådan, at den inderste og yderste margen skifter på hhv. lige og ulige sider. I Microsoft Word skal du fx aktivere funktionen "Spejling af margener" i menuen "Sidelayout". Du skal i den forbindelse undgå alle indstillinger, der placerer to bogsider på én dokumentside. Enhver side skal foreligge enkeltvis.

Tomme sider

Hvis du indleverer digitale bogfiler, skal du, når du skriver PostScript-filerne, vælge funktionen „Udskriv med tomme sider“. Hvis du derimod sender os dit manuskript i papirform, skal du indsætte tommer ark de pågældende steder. På den måde kan du være sikker på, at de sider, som skal være tomme, forekommer i den færdige bog.

Sidetal

I forbindelse med sidenummereringen bør du være opmærksom på, at venstresider udstyres med lige sidetal og højresider med ulige sidetal. Hvis du ønsker, at sidetallene skal stå yderst på samtlige sider i bogen, skal sidetallene på venstresiderne (med lige tal) stå i venstre side. I Microsoft Word kan du indstille dette ved hjælp af funktionen "Forskellige lige og ulige sider" under menuen "Sidehoved- og sidefodsværktøjer".

Grafikker

Eventuelle grafikker i din trykfil skal have en tilstrækkelig kvalitet. Billeder skal have en opløsning på minimum 300 dpi. Stegtegninger, som ikke indeholder gråtoner og glidende farveovergange, skal have en opløsning på 1200 dpi. Hvis du sender os materialet i papirform (i udprintet form eller i form af gamle bøger), som skal indscannes, fører stregtegninger såsom kobberstik til gode resultater. Kvaliteten i forbindelse med fotos og alle billeder i gråtoner vil derimod ikke være helt optimal, da disse afbildninger er blevet anlagt på en bestemt måde i forbindelse med det første tryk; et resultat, som ikke kan genskabes 1:1 ved den efterfølgende indscanning. Kvaliteten af sådanne afbildninger kan forbedres ved hjælp af manuel efterbehandling; vi beregner i sådanne tilfælde ydelsen i henhold til tidsforbruget. Digitale trykforlæg garanterer i det hele taget en bedre kvalitet i forbindelse med grafikker.

Grå Flader

Hvis du ønsker at integrere grå flader, bør du vælge en gråtone med minimum 20% sort andel (ikke lysere). Hvis du sender os materialet i papirform, anbefaler vi i videst mulig udstrækning at undgå grå flader: gråtonerne er nemlig blevet anlagt på en bestemt måde i forbindelse med det første tryk; et resultat, som ikke kan genskabes 1:1 ved den efterfølgende indscanning. I forbindelse med diagrammer og lignende grafikker anbefaler vi gråtoner på minimum 20%.

Titelsider

Titelsiderne udgøres af de fire første sider i bogblokken: smudstitel, smudstitlens bagside, titelblad, kolofonside (yderligere informationer om kolofonen finder du nedenfor). Disse sider bliver ikke udstyret med sidetal. Hvis ønsket, kan der trykkes en tilegnelse på side fem.

Bogens titelblade

kolofonen Forfatter, ISBN, copyright og FSC

Impressum anlegen


Kolofonen

Alle bøger, som bliver udgivet og gjort tilgængelige i handlen, skal indeholde en kolofon. Her kan du læse mere om kolofonens opbygning og hvilke elementer, den skal indeholde.

FSC®-mærke
Af hensyn til FSC-mærket skal du sørge for, at der er tom plads til rådighed på den øverste del af kolofonsiden. BoD tilføjer automatisk grafikken, når bogen bliver trykt.

Copyright-angivelse
Angivelsen består af udgivelsesåret og rettighedshaveren (dig selv, udgiveren eller lign.), altså fx: © 2014 Jens Jensen

Angivelse af forlag
For titler, som er udstyret med et BoD-ISBN, lyder denne angivelse som følger: "Forlag: BoD – Books on Demand, København, Danmark". For titler med eget ISBN bortfalder denne angivelse.

Angivelse af produktionssted
Denne angivelse lyder som følger: "Tryk: BoD – Books on Demand, Norderstedt, Tyskland".

ISBN
Dette nummer vil du få oplyst, når du opretter bogprojektet, hvis der er tale om en titel, der skal udgives. Du bedes placere det i kolofonen, fx som vist til højre.

easyCover omslags-editor

Ved hjælp af vores easyCover onlineværktøj kan du nemt og bekvemt udforme bogomslaget til din bog. Her kan du læse mere om, hvordan programmet virker og hvordan du bedst bruger det for at sikre et professionelt resultat.

easyCOVER: Omslags-EDITOR

Du kan designe dit personlige drømmeomslag med easyCOVER uden at have grafiske forkundskaber. Vælg dine favoritter blandt en række omslags- og farvevarianter og sæt selv egne fotos, grafikker, bagsidetekst samt titel og forfatternavn ind.

easyCOVER beregner automatisk bogryggens bredde og den korrekte beskæringskant og indsætter din stregkode. Du har adgang til at bruge easyCOVER, når du i forbindelse med dit bogprojekt under trinnet "Upload af filer" bliver bedt om at uploade dine bogfiler.

GALLERI: EasyCover-skabeloner

 

GRAFIKkEr og FARver DPI, gråtoner m.m.


Det er ikke kun bogstaverne, der fortæller historien

Ofte er det de benyttede billeder, grafikker og farver, som rigtig lader bogen komme til sin ret. Vi har samlet de vigtigste regler og tips til håndtering af grafikker og farver her.


ALmene henvisninger til håndtering af grafikker og farver

Farvesidernes placering: når du opretter dit bogprojekt i myBoD, angiver du antallet af farvesider i bogblokken og deres placering. På den måde kan omkostningerne for tryk af sort-hvide sider og farvesider beregnes separat.

Opløsing: farvebilleder og billeder i gråtoner skal have en opløsning på 300 dpi. Monokrome stregtegninger skal have en opløsning på 1200 dpi.

Tynde linjer: der bør ikke anvendes fine, hårtynde linjer. Den mindst mulige linjetykkelse er 0,5 pt.

Farveseparering: når du benyttter professionelle layoutprogrammer som fx InDesign, skal du ikke indstille farveseparering.

Gråtoner: hvis du gør brug af grå flader, bør du vælge en gråtone med minimum 20 % sort andel (ikke lysere). I forbindelse med diagrammer og lignende grafikker anbefaler vi gråtoner på minimum 20 %, for at kunne adskille de enkelte felter tilstrækkeligt.

Rasterbredde: rasterbredden i forbindelse med grafikker (lpi) skal anlægges i forholdet 1:2 i forhold til dpi-tallet.


Placeringen af grafiske elementer

Hvis du ønsker at placere billeder helt ud til sidens kant, skal der anlægges en beskæringskant på fem millimeter på hver side. Der skal ikke sættes nogen skæremærker; i stedet skal PDF-filen udstyres med en fem millimeter bred beskæringskant hele vejen rundt. En side med formatet 12 x 19 cm har altså målene 13 x 20 cm inklusive beskæringskant. Det er nemt at omsætte disse retningslinjer med professionelle satsprogrammer, mens det er temmelig besværligt, hvis man benytter tekstbehandlingsprogrammer som fx Microsoft Word.

Trykforlæg for bøger med Farvesider

Trykforlæg for bøger med farvesider skal indsendes i digital form som PostScript- eller PDF-filer. Det betyder, at du kan lave layoutet med et hvilket som helst egnet program, men at du til slut skal konvertere det til en PostScript- eller PDF-fil.  

Hvis du ønsker at overlade opsætningen af manuskriptet til professionelle, kan du benytte vores bogdesign-  og redaktionsydelser.


Farvemodus

Du bør tage hensyn til  følgende anbefalinger for at sikre, at farverne på din computerskærm kommer til at stemme mest muligt overens med farverne i den færdige bog:

Digitale billeder bliver enten til ved hjælp af en scanner eller et digitalkamera og foreligger derfor altid oprindeligt i RGB-modus. Du bør bibeholde billederne i RGB-modus og undlade at ændre dem til CMYK-modus. BoD ændrer først dine forlæg til CMYK-modus lige inden de bliver trykt. På den måde sikres en trykuafhængig arkivering af dine filer.

For at opnå et optimalt trykresultat kan du fastlægge en farveprofil allerede i forbindelse med oprettelsen af dine PDF-filer. Hvis dine trykfiler er udstyret med en farveprofil, bliver der taget hensyn til farveprofilen, når filerne trykkes. Du kan altså styre farverne, idet du udstyrer dine trykfiler med hhv. en ICC-farveprofil eller en Output Intent.

Du kan vælge mellem papirtyperne hvid 90 g, cremehvid 90 g og fotobrillant 200 g. Hvis din bog indeholder farvesider, anbefaler vi at trykke på hvidt papir, så farvegengivelsen ikke bliver påvirket af papirfarven. papirtypen fotobrillant 200 g er særligt egnet til fotobøger. I forbindelse med digitaltryk kan minimale farveafvigelser ikke udelukkes.

Farvesider og sort-hvide sider indeholder en næsten usynlig forskel i det sorte skriftbillede. Sort skrift virker fx mere mættet og blank på farvede sider.

Standard- og Premiumtryk


Hvis du har farvesider i din bog, har du mulighed for at vælge imellem Standard- og Premiumtryk.

Standardtryk gør det muligt at producere bøger med og uden farve til en favorabel pris. Premiumtryk anvendes til bøger med spiralryg, hæfter og bøger, som trykkes på 200 g fotobrillant papir, eller hvis du lægger særligt vægt på lysende farver. Du beslutter dig for trykkvaliteten, når du laver dit bogprojekt i myBoD.

myBoD-LOGIN.